Sanat dallarındaki yıllar içerisinde süregelen değişimler, toplumlarda pek çok tarihsel birikime ev sahipliği yaptırmıştır. Elde edilen hazinenin geleceğe en verimli şekilde aktarılması ise bu sanat akımlarına tanıklık eden bizlere düşmektedir. Yazımızda, dijitalleşmenin başladığı 1960'lı yıllardan itibaren ortaya çıkmış Bilgisayar Sanatını tanıyıp Piksel Sanatının geleceğini konuşacağız.

Yazımıza başlamadan önce başlıca konularımızdan…


Modern fiziğin babası olarak anılan Galileo Galilei, Orta Çağ’daki ‘gerici’ bilim anlayışının karşısında devrim yaratmış; astronomi, fizik, matematik, felsefe ve mühendislik gibi alanlarda oldukça yenilikçi bir bilim anlayışı getirilmesine katkısı olmuştur. Bu yazıda biyografiden çok, bir olguya ‘Neden ?’ sorusunu sorabilmenin önemini göreceğiz. Öncelikle hafızamızda yer edinen “Eppur si Muove…


Geçmiş dönemlerden beri insanlar, olayların sonuçlarındaki belirsizliği merak etmişlerdir. Bir zarın yuvarlanışından tutun bir kartın iki ardı arasındaki dönüşü rastlantı kavramının gelişmesini sağlamıştır. Rastgelelik, bir tanım olarak sağlam temellere oturtulmamışsa da basit olarak bir olay yığınının öngörülemeyen hali diyebiliriz. …


Hi! I used Decision Tree, Random Forest, Linear, K-Neighbors and XGBoost Regressions with Python. I chose the best model with the Cross-Validation method. I used the R-Squared method to check that it gives a consistent result. As a result predicted with nearly 99% success rate. There is no ‘Overfitting’ problem i think.


Alphabet, “Connect People Everywhere” sloganıyla milyarlarca insanın hala temel internet erişiminden yoksun olmasına dikkat çekerek Loon projesini geliştiriyor.

İnternete Olan Erişim Yıllar Geçtikçe Azalıyor

Son birkaç yılda, internet erişiminin büyümesinde yavaşlama ile karşılaşıldı: 2007'de %19'dan 2016'da %6’ya kadar azaldı.Dünya kara kütlesinin %50’sinde, 3.8 milyar insanın internet erişiminin olmadığına dikkat çekti. …


Beynimizin Medial Temporal Lobundaki nöronal aktivitedeki salınımlar, yürürken, gezinirken ve hatta başka bir kişiyi izlerken bile kişinin duvar gibi sınırlara yakınlığını kodluyor. Kaynaklar kısmında da belirttiğim üzere Nature’da yazan Stangl ve arkadaşları, sınırların yakınında gezinirken belirli bir frekanstaki beyin ritimlerinin arttığını bildiriyor.

Gezinme yeteneğimiz, beynin Medial Temporal Lobundaki (MTL) Entorhinal…


Manchester Üniversitesi Ulusal Grafen Enstitüsü’nden ve Pennsylvania Üniversitesi’nden araştırmacılar, tek atomlu zarlardaki en küçük deliklerden ultra hızlı gaz akışlarını tespit ettiler .

20. yüzyılın başlarında, ünlü Danimarkalı fizikçi Martin Knudsen, birtakım çalışmalar sonucunda gazlar için teoriler formüle etti (Knudsen Flow, Knudsen Diffusion). …


Hafızamızda yer edinen Kaptan-ı Derya unvanına sahip Barbaros Hayreddin Paşa ile aynı Osmanlı donanmasında bulunmuş olan Piri Reis, Türk ve Dünya denizcilik tarihinin sembol ismi haline gelmiştir. Bu yazımızda denizcilik serüvenini ilginç detayları ve bilinmeyen yönleriyle birlikte göreceğiz.

Hakkında

Karamanlı bir ailenin çocuğu olan Ahmet Muhyiddin Pîrî’nin ailesi II. Mehmed devrinde…


Günümüzden 13.7 milyar yıl önce, yani evrenin kütle çekimsel tekillik durumundan 380.000 yıl sonra; yaklaşık 3000K’lik ortamda atomların oluşurken ortaya çıkan ışımalar bize Big Bang Teorisinin doğruluğu konusunda bir şeyler söylemek istiyor!

Öncelikle, büyük patlamadan 380.000 yıl sonrasında oluşmuş ‘minik’ evrenimiz, elektronların ve protonların bir yerden bir yere hareket edebilecek…


Yıldızın etrafını saran yüz binlerce güneş paneli düşünün. Olaf Stapledon’ un 1937 yılında kaleme aldığı Star Maker adlı kitabında bu düşüncenin temeli atıldı. Her ne kadar bu yıllarda ünlenmese de Amerikalı Bilim İnsanı Freeman Dayson’ın 1960’ta yayınladığı bir bilimsel makale ile oldukça popüler hale geldi.

Freeman Dayson, bu gibi yapıların…

Alican AKCA

Math Student at Izmir University of Economics. I have been working on Machine Learning and AI. alicanakca.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store