Geçmiş dönemlerden beri insanlar, olayların sonuçlarındaki belirsizliği merak etmişlerdir. Bir zarın yuvarlanışından tutun bir kartın iki ardı arasındaki dönüşü rastlantı kavramının gelişmesini sağlamıştır. Rastgelelik, bir tanım olarak sağlam temellere oturtulmamışsa da basit olarak bir olay yığınının öngörülemeyen hali diyebiliriz. Örnek olarak bir zar atıldığında, sonucu tahmin edilemezken; çift gelme olasılığı, 1 gelmesine kıyasla 2 kat daha sıktır.

Bu yazımızda da belirsizlik durumunu yakın geçmişten başlayarak irdeleyeceğiz. En son olarak birtakım regresyon modelleriyle de tahmin etme durumunu ele alacağız. Başlamadan önce kısa kısa başlıklar halinde makalemizi inceleyelim:

Özet

Rastgelelik Nedir ?

Tahmin Edilebilir mi ?

Uygulama

Sonuç

Özet

Rastgelelik başlı başına bir…


Vektör uzayında bulunan veri setini ayırmak için kullandığımız yöntemlerden biri de Support Vector Machine (SVM) algoritmasıdır. Bu yöntemle, uzayda bulunan veri kümelerini ayıran sınır çizgisini belirlenmek amaçlanır. Linear, polinomial, sigmoid ve rbf gibi türleri vardır. Üstünden kısa kısa geçeceğiz. Örneğimizde ise, 2016 THE (Times Higher Education) Dünya Üniversiteler Sıralaması veri setini kullanacağız. Dosya ekte bulunuyor. Konumuzu bitirmeden terimlere bir göz atalım:

Linear: İki veri kümesi arasında doğrusal bir sınır çizilir.

Polinomial: Birden fazla değişkenli karar sınırı belirlenir.

Sigmoid: Oldukça ünlü olan ‘S’ fonksiyonu çizilir.

RBF: Radyal fonksiyonu ‘çekirdek hilesi’ dediğimiz yöntem ile çizilir. Ne anlama geliyor ?


Türkçe karşılığı miras olan bu yapı, anlamından da anlaşılacağı üzere bir özelliği ‘kalıtmak’ için kullanılır. Kalıtımı öncelikle somutlaştırmak istiyorum:

Kaynak
Kaynak

Örneğin yeşil renkli bireylerimizin, ebeveynlerinden gelen DNA dizilimi bulunur. Bu dizilimleri de haliyle bir sonraki nesillere aktarma şansına sahiptirler. Mutasyonları vs. göz ardı edersek bu özellik aktarılmaya devam eder ve torun bireyler de dahil olmak üzere bu özellik bulunur. Şimdi asıl konumuza başlayabiliriz:


Olasılık, ilkokul eğitimimizden itibaren aşina olduğumuz bir konudur. Ancak bu konuyu ‘üniversite sınavı sonucu’ için çalıştığımız için asıl görmemiz gereken sanatı maalesef göremedik. Bu yazıda ayrık rassal değişkenini(rastgele sayı) kütle fonksiyonu üzerinde python dili ile gözlemleyeceğiz. Yazımıza geçmeden önce anlatacaklarımı anlamak için temel bir olasılık bilgisinden fazla bir bilgiye ihtiyaç duymayacağız. Zaten birlikte konunun üzerinden bir kez daha geçeceğiz.

Örneğin X rassal değişkeni, bir madeni para havaya atılıp yazı-tura gelmesinin gözlemlemesi şeklinde bir deneme olsun, Bu denemenin iki mümkün sonucu vardır: yazı gelirse 0 ve tura gelirse 1. durum uzayı olan (0,1)de, olayın olasılığı 0,5 olur. …


Öznitelik nedir ?

İngilizce karşılığı ‘Attributes’ olan öznitelikler, başlıca olarak sınıf, tür, fonksiyon gibi programlama ögelerine açıklama eklemek için ve bu açıklamaları bildirim olarak görüntülemenize olanak tanır. Tek görevi bununla sınırlı kalmamakla birlikte belirtildiği ögenin çalışma alanını kısıtlayabiliyor. Ayrıca belirtilen ögede ‘Değişken’ ile de çalışabiliyorsunuz.

Nasıl oluşturulur ?

Basit bir ‘Sınıf’ tanımlaması yaparak başlayabiliriz. Ancak isminin sonuna Attribute : Attribute ekliyoruz ki öznitelik tanımını yapabilelim. (Örnek olarak public string AttExAttribute : Attribute)


Hi! I used Decision Tree, Random Forest, Linear, K-Neighbors and XGBoost Regressions with Python. I chose the best model with the Cross-Validation method. I used the R-Squared method to check that it gives a consistent result. As a result predicted with nearly 99% success rate. There is no ‘Overfitting’ problem i think.


Alphabet, “Connect People Everywhere” sloganıyla milyarlarca insanın hala temel internet erişiminden yoksun olmasına dikkat çekerek Loon projesini geliştiriyor.

İnternete Olan Erişim Yıllar Geçtikçe Azalıyor

Son birkaç yılda, internet erişiminin büyümesinde yavaşlama ile karşılaşıldı: 2007'de %19'dan 2016'da %6’ya kadar azaldı.Dünya kara kütlesinin %50’sinde, 3.8 milyar insanın internet erişiminin olmadığına dikkat çekti. Loon, kapsama alanını yer tabanlı altyapının erişemeyeceği boyutlara genişletmek için çözümler üretiyor.


Beynimizin Medial Temporal Lobundaki nöronal aktivitedeki salınımlar, yürürken, gezinirken ve hatta başka bir kişiyi izlerken bile kişinin duvar gibi sınırlara yakınlığını kodluyor. Kaynaklar kısmında da belirttiğim üzere Nature’da yazan Stangl ve arkadaşları, sınırların yakınında gezinirken belirli bir frekanstaki beyin ritimlerinin arttığını bildiriyor.

Gezinme yeteneğimiz, beynin Medial Temporal Lobundaki (MTL) Entorhinal Korteks ve Hipocampus gibi bölgelere bağlıdır. Bu bölgelerdeki nöronlar, bir yol kenarındaki haritada “buradasınız” işaretine benzer dahili bir sinyal sağlar ve diğer beyin bölgeleri ile ilişkilendirmesine izin verir (örneğin, “bu dönemeçli yola bir daha sakın gelme!” gibi). Bu nöronlardan bazıları özellikle sınırlara yakınlığı işaret ediyor. Sınırları işaret eden nöronların aktivitesi…


Manchester Üniversitesi Ulusal Grafen Enstitüsü’nden ve Pennsylvania Üniversitesi’nden araştırmacılar, tek atomlu zarlardaki en küçük deliklerden ultra hızlı gaz akışlarını tespit ettiler .

20. yüzyılın başlarında, ünlü Danimarkalı fizikçi Martin Knudsen, birtakım çalışmalar sonucunda gazlar için teoriler formüle etti (Knudsen Flow, Knudsen Diffusion). Ancak günümüze dek bu teorilerin geçerli olacağı en son nokta ve hangi ölçekte başarısız olabilecekleri bilinmiyordu.

Profesör Radha Boya liderliğindeki Manchester ekibi, Profesör Marija Drndic liderliğindeki Pennsylvania Üniversitesi ekibi ile , Knudsen’in açıklamasının nihai atom sınırında doğru olduğunu ilk kez gösterdi. Profesör Drndıc grubu, tek bir tungsten disülfür tabakası üzerinde bir atom genişliğinde delikler açmak için bir yöntem…


Hafızamızda yer edinen Kaptan-ı Derya unvanına sahip Barbaros Hayreddin Paşa ile aynı Osmanlı donanmasında bulunmuş olan Piri Reis, Türk ve Dünya denizcilik tarihinin sembol ismi haline gelmiştir. Bu yazımızda denizcilik serüvenini ilginç detayları ve bilinmeyen yönleriyle birlikte göreceğiz.

Hakkında

Karamanlı bir ailenin çocuğu olan Ahmet Muhyiddin Pîrî’nin ailesi II. Mehmed devrinde padişahın emri ile Karaman’dan İstanbul’a göç ettirilen ailelerdendir. Aile bir süre İstanbul’da yaşamış, sonra Gelibolu’ya göç etmiştir. Pîrî Reis’in amcası ünlü denizci Kemal Reis’tir.

Denizcilik Hayatı

Pîrî Reis 1481'de Akdeniz’de korsanlık yapmakta olan amcası Kemal Reis’in yanında denize açıldı. Pîrî, denizciliğe burada başladı.1487–1493 yılları arasında birlikte Akdeniz’de korsanlık yaptılar. Venedik üzerine sefer…

Alican AKCA

Math Student at Izmir University of Economics. I have been working on Machine Learning and AI. alicanakca.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store